“इंडिअन आइडल” अनुप्रयोग आता आपल्या मोबाईलवर.
आपल्या उपकरणाला घरात आणि बाहेर संरक्षित ठेवा.
आजकाल अधिकप्रमाणात माहितीची देवाण-घेवाण इंटरनेटच्या माध्यमातून होत आहे. ज्याप्रमाणे दिवसेंदिवस माहितीची देवाण-घेवाण इंटरनेटच्या माध्यमातून वाढत आहे, त्याचप्रमाणे माहिती मिळवून ह्या माहितीचा दुरुपयोग करणाऱ्या हॅकिंगची संख्या वाढत आहे.

काही असे मार्ग आहेत ज्यामुळे आपण आपल्या उपकरणाला घरात आणि बाहेर संरक्षित ठेवू शकता.
हा पुर्वप्रकाशीत लेख, प्रसाद मेहेंदळे ह्यांनी लिहिला असुन तो येथे उपलब्ध आहे, टेक मराठीच्या वाचकांसाठी तो येथे पुनःप्रकाशीत करत आहोत. उबंटू लिनक्स हा, लिनक्स या कार्यकारी प्रणालीचा एक स्वाद आहे. … Continue Reading →
आजच्या जमान्यात मोबाईल फोनशिवाय जगणे जवळपास अशक्य झाले असून तरुण पिढीसाठी तर मोबाईल हे व्यसन झाले आहे. क्षणभर आपला मोबाईल दिसला नाही तरी अस्वस्थ होणारे जसे असतात, तसेच मोबाईल हातात असला की भान हरवणारेही असंख्य असतात. याच जोशिल्या मोबाईलधारकांसाठी अमेरिकेत सार्वजनिक ठिकाणी मोबाईल वापरताना पाळावयची नियमावली बनविण्यात आली आहे.